Qi She Stahlnadeln mit Kupfergriff

silikonisierte Stahlnadeln mit Kupfergriff, VPE 100 Stück
Bild Produkt Art.-Nr. VPE Preis
Akupunkturnadeln Qi She 0,18 x 13 mm - Stahlnadeln mit Kupfergriff Qi She 0,18 x 13 mm

silikonisierte Stahlnadeln mit Kupfergriff, VPE 100 Stück

306308 100 Nadeln
3,40 €
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Akupunkturnadeln Qi She 0,20 x 13 mm - Stahlnadeln mit Kupfergriff Qi She 0,20 x 13 mm

silikonisierte Stahlnadeln mit Kupfergriff, VPE 100 Stück

306309 100 Nadeln
3,40 €
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Akupunkturnadeln Qi She 0,25 x 25 mm - Stahlnadeln mit Kupfergriff Qi She 0,25 x 25 mm

silikonisierte Stahlnadeln mit Kupfergriff, VPE 100 Stück

306311 100 Nadeln
3,40 €
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Akupunkturnadeln Qi She 0,25 x 40 mm - Stahlnadeln mit Kupfergriff Qi She 0,25 x 40 mm

silikonisierte Stahlnadeln mit Kupfergriff, VPE 100 Stück

306359 100 Nadeln
3,40 €
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Akupunkturnadeln Qi She 0,30 x 10 mm - Stahlnadeln mit Kupfergriff Qi She 0,30 x 10 mm

silikonisierte Stahlnadeln mit Kupfergriff, VPE 100 Stück

306336 100 Nadeln
3,40 €
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Akupunkturnadeln Qi She 0,30 x 30 mm - Stahlnadeln mit Kupfergriff Qi She 0,30 x 30 mm

silikonisierte Stahlnadeln mit Kupfergriff, VPE 100 Stück

306312 100 Nadeln
3,40 €
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten
Akupunkturnadeln Qi She 0,30 x 40 mm - Stahlnadeln mit Kupfergriff Qi She 0,30 x 40 mm

silikonisierte Stahlnadeln mit Kupfergriff, VPE 100 Stück

306313 100 Nadeln
3,40 €
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versandkosten